Guidance Center List

1   AMVOC001KSVISALE9270261437
2 Amrawati CityAmbapeth, Badnera, Navatheplot, Rajapeth, SainagarBHARTHIYA MAHAVIDYALAYA,RAJAPETH,AMRAVATIMR SHUBHAM CHAUDHARY
PROF. SUSHIL AGRAWAL
PROF. VIKAS PATIL
9766737672
9823375440
9822576075
3 Amrawati CityAmbapeth, Badnera, Navatheplot, Rajapeth, Shivaji NagarBRIJLAL BIYANI SCIENCE COLLEGE MR SITARAM J RATHI
MR G P DESHMUKH
MR V B BANSOD
9420875542
9226247644
7020221789
4 Amrawati CityChaitanya Colony, Congress Nagar, Dasturnagar, Kirannagar, Motinagar, Wadali, YashodanagarDR BABASAHEB AMBEDKAR MAHAVIDYALAYA, AMRAVATIHARSHWARDHAN DESHMUKH
DNYANESHWAR BHAGAT
PRAKASH BORKAR
8275049455
9975326131
9423648716
5 Amrawati CityCamp Parisar, Punchwati, Rampuri Camp, Shivaji Nagar, VMV ParisarMATOSHREE VIMALABAI DESHMUKH JR.COLLEGE,SHIVAJI NAGAR,AMRAVATIMR S R MAHORE
MR G B CHAVAN
MR A R GAWANDE
9422663777
9175029268
9503203140
6 Amrawati CityH.V,P.M. Jog Chok, Kolapurigate Parisar, Nagpurigate Parisar, Rajkamal Chok, Valgaon RoadSHRI RAMKRISHNA KRIDA JR.COLLEGE H.V P M AREA ,AMRAVATIMANJUSHA VINAY KARMARKAR
MR AMOL HADE
MR R P HARAMKAR
9850988370
9970027574
9850330661
7 Amrawati CityBypass Parisar, Chaitanya Colony, Congress Nagar, Dasturnagar, Kirannagar, Motinagar, Wadali, YashodanagarSMT. NARSAMMA ARTS COMMERCE AND SCIENCE JUNIOR COLLEGE ,MR S S PAWAR
MR S M BOBADE
KU SHITAL A KHAPARE
9970003654
9766717620
9421741380
8 Amrawati CityAmbapeth, Badnera, Bypass Parisar, Camp Parisar, Chaitanya Colony, Congress Nagar, Dasturnagar, H.V,P.M. Jog Chok, Kirannagar, Kolapurigate Parisar, Motinagar, Nagpurigate Parisar, Navatheplot, Punchwati, Rajapeth, Rajkamal Chok, Rampuri Camp, Sainagar, Shivaji Nagar, Valgaon Road, VMV Parisar, Wadali, YashodanagarVIDYABHARTI MAHAVIDYALAY CAMP , AMRAVATI.MR S G AKOTKAR
MR R D KHEDKAR
MR S V GANORKAR
9405895820
9011269327
9970301090